Ambitie

De ambities van FEHAMEC

De Federatie van Verenigingen voor Historische Agrarische Mechanisatie had zijn oprichtingsvergadering op zaterdag 11 februari 2017 in Apeldoorn en kan zijn ambities waar gaan maken. Deze kunnen als volgt worden omschreven:

  • Primair wil zij een landelijk overlegorgaan zijn naar de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden voor wat betreft wet- en regelgeving in algemene zin.
  • Dit om de kosten van onze hobby zo laag mogelijk te houden.
  • Zij wil een co√∂rdinerende rol spelen in zaken die bij vele Oldtimerclubs spelen. Bijvoorbeeld organisatorische zaken die voor alle of meerdere clubs besproken kunnen worden met externe partijen en standaardisatie van regels betreffende voorwaarden.
  • Het verzamelen van kennis betreffende Oldtimer tractoren en machines: die kennis vervolgens archiveren op een digitale manier en deze toegankelijk maken voor de ledenverenigingen.
  • Contacten onderhouden met buitenlandse overkoepelende organisaties op het gebied van Oldtimer Verenigingen om inspraak te krijgen in Europese Oldtimerzaken en die kennis met hen te delen.
  • Voorlichting geven aan Ledenverenigingen indien zij daarom vragen, zodat de kennis die elders aanwezig is met elkaar gedeeld kan worden.
  • Tenslotte wil zij ook publicaties verzorgen voor de aangesloten Ledenverenigingen, zodat er een landelijk platform zal ontstaan.

FEHAMEC wil dit alles bereiken door zoveel mogelijk Oldtimerclubs, zowel groot als klein, op vrijwillige basis aan zich te verbinden. Het moet financieel een laagdrempelige organisatie zijn. Bij voorkeur bestuurd door bestuursleden van de aangesloten Verenigingen. Tenslotte staat het lidmaatschap open voor Verenigingen die zich voornamelijk met mobiel agrarisch erfgoed bezighouden en die een inschrijving hebben bij een Kamer van Koophandel.